Priser fra 01.01.2024

24SevenOffice prises etter klientpakker og forbruk. Klientpakkene gir deg full tilgang på all kjernefunksjonalitet, som inkluderer regnskap, faktura, bank, prosjekt, CRM, godkjenning, dashboard og rapporter.

Add-ons (tilleggsfunksjonalitet) kan legges til etter selskapets behov og utvikling, som for eksempel Lønn, Reise og utlegg, Timeføring med Busy, Purring og inkasso, MRP Logistikk og Produksjon, Regnskap med AI, 24SevenOffice kasse, mm.

 

Klientpakker byråkunder, årlig:

Komplett Mikro
0-1 bruker / inntil 50 bilag.
Alt forbruk inkludert, foruten lønnslipper.
kr. 799,- per år
Komplett Mini
0-1 bruker / inntil 250 bilag.
Alt forbruk inkludert, foruten lønnsslipper.
kr. 1899,- per år

 

Klientpakker byråkunder, månedlig:

Komplett
0-1 bruker
kr. 199,-
Komplett Team
Opptil 3 brukere
kr. 329,-
Komplett Pro
Opptil 9 brukere
kr. 1599,-
Komplett Business
Opptil 15 brukere
kr. 3499,-
Komplett Pluss
Over 15 brukere
kr. 249,- per bruker over 15 brukerePriser på forbrukselementer til byråkunder:

EHF inngående kr. 4,-
EHF utgående kr. 4,-
eFaktura kr. 4,-
Autopost kr. 33,-
Avtalegiro kr. 4,-
Banktransaksjoner

kr. 4,-
Inngående elektronisk faktura
Mottak av digital inngående faktura med tilhørende DokumentID. 
kr. 4,-

 

 

Prisnivåer for bilagsoppbevaring til byråkunder:

Bilagsoppbevaring 0 - 250

kr. 0,-

Bilagsoppbevaring 251 - 500 kr. 39,-
Bilagsoppbevaring 501 - 1000 kr. 179,-
Bilagsoppbevaring 1001 - 2000 kr. 309,-
Bilagsoppbevaring 2001 - 3500 kr. 469,-
Bilagsoppbevaring 3501 - 5000 kr. 649,-
Bilagsoppbevaring 5001 - 10 000 kr. 899,-
Bilagsoppbevaring 10 001 - 100 000 kr. 1329,-
Over 100 000 bilag Ta kontakt

 

 

 

Hvordan beregnes pakker for bilagsoppbevaring?

Årlig bilagsnivå faktureres per måned. For å finne riktig årlig bilagsnivå benytter vi inneværende måneds forbruk * 12 måneder. Bilagstelleren benytter føringsdato for å summere antall bilag. Bilagsoppbevaring inkluderer lagring av bilag samt bruk av regnskapsmodulen. 

Tilleggsmoduler - priser til byråkunder

Lønnssystem

  • kr. 29,- per genererte lønnsslipp.
  • kr. 29,- per genererte sammenstillingsoppgave.

 

Reise og utlegg

  • kr. 20,- per bruker

 

Timeregistrering med Busy

50% rabatt for eksisterende kunder på Busy ut 2024 i overgangen til ny prismodell.
24SevenOffice kunder som i dag betaler for Timeføring fra Busy basert på forbruk, vil gå over til å betale for lisens per bruker. Kundene får videreført Max-pakken, men betaler kun halv pris gjennom hele 2024: altså kr. 119,–. Kunder kan velge å bytte til Pro til samme pris.

 

Priser per bruker Basic** Pro Max
Betal per måned* kr. 139,-
kr. 119,-
kr. 189,-
kr. 169,-
kr. 269,-
kr. 239,-
Funksjonalitet + Prosjekter
+ Føre timer
+ Kjøre lønn
+ Alt i Basic
+ Integrasjoner
+ Ordre
+ Alt i Basic og Pro
+ Rapporter
+ Budsjetter

 

* Rabatterte priser kun for 24SevenOffice kunder.

**Kun Pro og Max er foreløpig tilgjengelig via 24SevenOffice.